11:00-12:30

LITERACKI DLA DZIECI

/OPOWIEŚCI Z WALIZKI

„Głos z nieba – wiązanka bajek żydowskich” to kilka opowieści o biblijnej proweniencji. Stanowią rodzaj przypowieści przypominającej o aktualności biblijnych nakazów, o znaczeniu prawego, świętego i uczciwego życia. Bajki pozostają w konwencji storytellingowej, słowom towarzyszą dźwięki i muzyczne ilustracje.  

Na Opowieści z Walizki zapraszamy na plac koło fontanny Jasia Rybaka, ul. Bohaterów Monte Cassino 54.

Projekt powstał we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

/ OPOWIEŚCI Z WALIZKI

LITERACKI DLA DZIECI

21, 11:00 - 12:30